MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : 

Adresi : 
Telefon : 
E-mail:cansudnr@gmail.com

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}
 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.neselitasarimlar.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : {TARIH}

{URUNKALEMLERI}
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, www.neselitasarimlar.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, adet ve ürünün hazırlanma sürecine göre 3-5 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Kargo masrafları ALICI'ya aittir. Ürün desisine ve mesafeye göre değişmekle birlikte kargo masrafı 5-50 TL arasındadır. Kargo şirketine ödenir.  Yurtdışı gönderilerde kargo masrafı daha fazla olabilmektedir.
4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.9- Ürünlerin arızalı veya bozuk olanları veya kargoda zarar görmesi durumunda ALICI tarafından SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
Satıcı kargoda bozulan ürünleri aynısıyla değiştirir yada para iadesi yapabilir. Bunun için ürün paketi kargo görevlisi huzurunda açılır kargo görevlisinin imzası ile tutanak tutulur.  Kargo masrafları SATICI tarafından ödenecek şekilde ALICI kargo iadesi yapar.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Sitede satılan ürünler,
tasarımlar kişiye özel  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER kapsamındadır. bu yüzden ALICI, siparişi verdikten sonra eğer ürün baskı sürecine girmişse cayma hakkına sahip değildir. ALICI, SATICI ile iletişime geçerek cayma hakkını bildirir, ürün basılmamışsa eğer 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Ürün eğer kargoda zarar görmüşse, kargo görevlisinin huzurunda paket açılır SATICI ürünü değiştirir vakit sınırlaması varsa eğer para iadesi yapılır.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Ankaradaki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
 

Cansu Döner

{TESLIMATALICI}